نماینده لالی در مجلس

خورنا: نمانیده لالی در مجلس گفت: در دولت آینده نیز دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی محروم نخواهند شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد در دولت آینده نیز دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی محروم نخواهند شد، گفت: مجلس در بودجه 92 برای تمامی دهک‌های جامعه پرداخت یارانه…