نماینده شورای عالی استان ها

خورنا: سه نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها مشخص شدند. در این مراسم که با حضور همه 26 عضو شورای اسلامی خوزستان در معاونت عمرانی استانداری برگزار شد سه نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان‌ها مشخص شدند. در این آیین 7 نفر برای تعیین نمایندگان استان خوزستان در شورای عالی استان‌ها نامزد شدند و پس…