نماینده سابق مجلس

خورنا: انتقادهای عجیب و غریب به دولت روز به روز افزایش می‌یابد. این در حالی است که مردم مشکلاتی دارند که به دولت کنونی مربوط نیست و مربوط به دولت گذشته است که اتفاقا منتقدان و مخالفان کنونی دولت، خود باعث و بانی به‌وجود آمدن چنین مشکلاتی هستند. محمدرضا خباز نماینده سابق مجلس در روزنامه قانون نوشت: انتقادهای عجیب و غریب…