نماینده خوزستان در رقابت‌های قهرمانی کارگران کشور

کشتی ۲

سرپرست هیات ورزشی کارگران استان خوزستان خبر داد:

خورنا – تیم کشتی فرنگی شهرداری اندیمشک به عنوان نماینده خوزستان در رقابت‌های قهرمانی کارگران کشور شرکت می‌کند. عباس علوانی، سرپرست هیات ورزشی کارگران استان…