نماینده خرمشهر

37
خورنا: نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ‌گاه نظر خود را برای انتخاب شهرداری این شهر به شورا تحمیل نمی‌کنم. عبدالله سامری اظهار کرد: در ابتدا باید از همه مردم شریف شهرستان خرمشهر که در انتخابات ریاست جمهوری…