نماینده خرمشهر

خورنا: نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در رابطه با مسئله اخیری که در مرکز استان در خصوص انتقال سرشاخه‌های کارون رخ داده است به نظر من نیاز نیست و نباید این اخبار انعکاس داده شود و ملاء عام تجمع‌های صورت گرفته در این زمینه بازگو شود زیرا این امر باعث سوء‌استفاده بسیاری از…
خورنا: نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ‌گاه نظر خود را برای انتخاب شهرداری این شهر به شورا تحمیل نمی‌کنم. عبدالله سامری اظهار کرد: در ابتدا باید از همه مردم شریف شهرستان خرمشهر که در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای امسال در پای صندوق‌های رای حضور پیدا کردند و حماسه‌ای که مدنظر مقام معظم رهبری بود را تحقق…