نماینده اندیمشک در مجلس شورای اسلامی

خورنا:نشست شورای اداری اندیمشک برگزار شد. در این مراسم فرماندار گفت:جلسه ای با موضوع ۹ دی با همت امام جمعه محترم و نماینده محترم برگزار که مصوبات آن جهت انجام به ادارات ارسال می گردد. حمید رضا گودرزی افزود:امسال از ۴۴ میلیارد هزینه ما افزون بر ۷۰ درصد تحقق یافته است در حالیکه بودجه سال قبل تنها ۱۸ درصد تحقق یافته…