نماینده اندیمشک:بیکاری مهمترین مشکل اندیمشک است

12
خورنا : نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات بسیار زیادی در اندیمشک وجود دارد که در راس همه آنها مشکل بیکاری است. سردار عیسی دارایی در نشست امام جمعه و مسئولین شهرستان اندیمشک با شورای اسلامی شهر…