نماینده اصلاحات در مجلس خبرگان

خورنا: پس از برنامه ریزی ها و اخباری که از دو جناح برای انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی به گوش می رسد، گویی در این میان خیز برای انتخابات مجلس خبرگان نیز از انظار رقبای سیاسی کشور دور نمانده است. به گزارش خبرانلاین، اصلاح‌طلبان خیز بلندی را برای انتخابات مجلس خبرگان برداشته‌اند. آماده‌سازی چهره‌های سفید و کم حاشیه از یک…