نماینده اسبق آبادان

خورنا: نماینده مردم آبادان در مجالس اول، دوم، سوم و ششم و عضو مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت. به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان محمد رشیدیان نماینده مردم این شهرستان در مجالس اول، دوم، سوم و ششم بود که در مجلس اول خبرگان قانون…