نمایشگاه کتاب ایذه

خورنا: نمایشگاه کتاب یار مهربان در مرکز آفرینش‌های هنری شهرستان ایذه برپا شده است.اين نمایشگاه به مدت 10 روز از تاریخ 9/4/1392در محوطه مرکز آفرینش‌های هنری شهرستان ایذه واقع در بیمارستان 17 شهریور سابق روبه‌روی شهرداری برپا است. در این نمایشگاه بیش از چهار هزار عنوان کتاب با موضوعات مذهبی، تاریخی، ادبی، کودک و نوجوان با…