نمایشگاه هنرمند خوزستانی

37
خورنا: دومین نمایشگاه نقاشی هنرمند خوزستانی در سالن نمایشگاهی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامهرمز به مدت یک هفته دایر شد. به گزارش خبرگزاری فارس از رامهرمز، دومین نمایشگاه نقاشی هنرمند خوزستانی در سالن نمایشگاهی اداره فرهنگ و ارشاد…