نمایشگاه های بین المللی

خورنا: مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی خوزستان از توقف احداث نمایشگاه 45 هکتاری اهواز خبر داد و گفت: تمام کارهای مقدماتی احداث این نمایشگاه و از جمله طراحی آن صورت گرفته اما به دلیل مشکل معارض این پروژه متوقف…