نمایشگاه مواد مخدر در اندیمشک

37
خورنا: نمایشگاه مواد مخدر در بوستان دولت اندیمشک صبح چهارشنبه گشایش یافت. مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در حاشیه این نمایشگاه گفت:این نمایشگاه با همکاری شبکه بهداشت و درمان، بهزیستی، کمیته امداد…