نمایشگاه مواد مخدر در اندیمشک

خورنا: نمایشگاه مواد مخدر در بوستان دولت اندیمشک صبح چهارشنبه گشایش یافت. مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در حاشیه این نمایشگاه گفت:این نمایشگاه با همکاری شبکه بهداشت و درمان، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و دیگر نهادها و موسسات مرتبط با امر اعتیاد و هنجارهای اجتماعی بر پا شده است.