نمایشگاه قرآن بهبهان

خورنا: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد بهبهان گفت: نمایشگاه علوم قرآنی بهبهان تا پایان مرداد ماه برپاست. سرپرست اداره ارشاد اسلامی بهبهان در گفتگو با خبرنگار خورنا گفت: ابتدا قرار بود این نمایشگاه تا پایان ماه مبارک رمضان دایر باشد ولی به دلیل استقبال مناسب از نمایشگاه تصمیم بر آن شد تا پایان مرداد ماه نمایشگاه…