نمایشگاه دفاع مقدس با محوریت مردم شناسی و تصویر سازی و شرح عملیات‌های دوران دفاع مقدس و مقاومت مردم در دوکوهه اندیمشک،