نمایشگاه توانمندیهای خدمات فنی مهندسی صنعت آب و برق کشور

37
خورنا: اولین نمایشگاه توانمندیهای خدمات فنی مهندسی صنعت آب و برق کشور با رویکرد صادرات به کشور عراق ظهرامروز دوشنبه با حضور مسوولان استان خوزستان و هیاتی از عراق درمحل نمایشگاه دایمی بین المللی اهواز گشایش یافت.