نمایشگاه توانمندیهای خدمات فنی مهندسی صنعت آب و برق کشور

خورنا: اولین نمایشگاه توانمندیهای خدمات فنی مهندسی صنعت آب و برق کشور با رویکرد صادرات به کشور عراق ظهرامروز دوشنبه با حضور مسوولان استان خوزستان و هیاتی از عراق درمحل نمایشگاه دایمی بین المللی اهواز گشایش یافت. مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان درحاشیه این نمایشگاه درگفت وگو با ایرنا اظهارداشت : دراین نمایشگاه 70 شرکت خصوصی…