نمايشگاه پاييزه

خورنا: مدير اداره صنعت و تجارت ماهشهر از آغاز به‌كار چهارمين نمايشگاه پاييزه ويژه فصل بازگشايي مدارس در ماهشهر در 30 شهريورماه خبر داد. حسين عيسي‌زاده اظهاركرد: در حال حاضر ويژه فصل بازگشايي مدارس، سه نمايشگاه در يك ماه اخير در بندر امام و شهرك چمران و ماهشهر برگزار شده است. وي افزود: در نمايشگاه چهارم، با حضور 150 غرفه در…