نمايشگاه بین المللی صنايع غذايی

37
خورنا: : معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند گفت: نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی در محل نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروند برگزار می شود. سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از توسعه و…