نمايشگاه بین المللی صنايع غذايی

خورنا: : معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند گفت: نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی در محل نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروند برگزار می شود. سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از توسعه و معرفی توانمندی های منطقه و کشور حول محور توسعه صادرات به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس، گسترش سهم صنعت…