نماز عید سعید فطر در اندیمشک اقامه شد

خورنا : همزمان با یام مبارکه عید سعید فطر اندیمشک نیز در قامت این روز مبارک قامت ایستادن گرفت و در شکوه این روز مسرور نماز عیدانه خود در سرتاسر شهر خویش به جای آوردند . امروز مردم شهرستان اندیمشک همسو با دیگر مردمان سرای اسلامی توام با حضور پر شکوه خود با اقامت نماز عید سعید فطر در مصلای…