نماز جمعه هاشمی

خورنا: در حال حاضر افرادي هستند که علاقمندند براي بازگشت آقاي هاشمي به نمازجمعه اقداماتي صورت گيرد. حجت الاسلام سيدرضا اکرمي،عضو جامعه روحانيت مباتاکيد کرد:بعد از حادثه 1388آقاي هاشمي فقط يک بار در نمازجمعه حضور پيدا کرده است در حال حاضر افرادي هستند که علاقمندند براي بازگشت آقاي هاشمي به نمازجمعه اقداماتي صورت گيرد. وي افزود:بهتر است صبر…