نماد خوزستان

خورنا: استاندار خوزستان گفت: بیکاری و آلودگی هوا در خوزستان وجود دارند ولی نباید این دو معضل اجتماعی و اقتصادی به نماد استان تبدیل شوند. عبدالحسن مقتدایی عصر چهارشنبه در شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد: باید نگاه و گویشمان را به استان خوزستان که یک سرمایه عظیم است تغییر دهیم و نسبت به این استان مثبت نگر باشیم. اینکه…