نقط میان دستور حبیب آقاجری نماینده ماهشهر

خورنا: آمریکا این روزها با کمک دولت‌های غربی و ارتجاع منطقه با راه انداختن جنگ روانی در حال ماجراجویی و حمله به سوریه است به گزارش خبرنگار پارلمانی خورنا، نماینده مردم ماهشهر گفت: آمریکا که امروزه با بیداری اسلامی در منطقه منافع نامشروع خود را در خطر می‌بیند، این روز‌ها با کمک دولت‌های غربی و…