نقطه به نقطه

خورنا: بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه را 36.6 درصد و نرخ تورم مهرماه را 40.4 درصد اعلام کرد. پیرو انتشار خبر نرخ 42 درصدی تورم نقطه به نقطه در برخی از رسانه ها، بانک مرکزی اعلام کرد: سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در مهرماه سال 1392 نسبت به مهرماه 1391 معادل 36.6 درصد…