نقطه بحرانی

خورنا: شهردار جدید رامهرمز گفت: وضعیت شهرداری رامهرمز و نقطه‌ای که در آن قرار دارد بحرانی است. سیدعبدالحسین حسینی اظهار کرد: با وضعیتی که شهرداری این شهر دارد می‌توان گفت که در نقطه بحرانی قرار داریم و می‌طلبد که از صفر آغاز کنیم. وی با اشاره به اینکه مجموعه پرسنل شهرداری باید دنبال راهکارهایی باشیم که از نقطه بحرانی کوچ…