نقش وزرای روحانی در فتنه

37
خورنا: رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: فتنه گران از کودتاچیان بدترند؛ چراکه در آن‌جا شاه علیه نخست وزیر خودش کودتا کرد اما در این جا علیه آرای مردم کودتا کردند. به گزارش سرویس سیاسی انتخاب ؛…