نقش رسانه ها در پیشرفت های اجتماعی

خورنا: رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: مرور تاریخ دویست سال گذشته نشان می‌دهد که پیشرفت‌های اجتماعی هم‌زمان با فعالیت رسانه‌ها بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، محمد حسین سرمست در مراسم تجلیل از خبرنگاران که ظهر امروز در دانشکده بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: زمانی که زمینه‌های فعالیت خبرنگاری افزایش…