نقش دزفول در اقتصاد مقاومتی

37
خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس خواستار ایجاد دبیرخانه «نقش دزفول در اقتصاد مقاومتی» در شهرستان شد. عباس پاپی‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: ایران، کشوری بوده که از دیرباز با علم هندسه و…