نقشه راه مدیریت دارایی‌های فیزیکی پتروشیمی بندرامام

37
خورنا: در مراسمی از نقشه راه مدیریت دارایی‌های فیزیکی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام رونمایی شد. صبح امروز در مراسمی از نقشه راه مدیریت دارایی‌های فیزیکی شرکت پتروشیمی بندر امام رونمایی شد. مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام در این آیین اظهار…