نقاشی ویژه کودکان

خورنا:  اولین مسابقه نقاشی ویژه کودکان توسط اداره کتابخانه‌های عمومی در شهرستان خرمشهر برگزار شد. رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی خرمشهر گفت: اولین مسابقه نقاشی ویژه کودکان توسط داره کتابخانه‌های عمومی در شهرستان خرمشهر برگزار شد. به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، رحیم محمدی پارسا گفت: مسابقات نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان در گروه سنی خردسال، کودک و نوجوان با هدف…