نفش رسانه ها را در تنویر افکار عمومی

خورنا: سرپرست فرمانداری آبادان نفش رسانه ها را در تنویر افکار عمومی موثر دانست و گفت: رسانه ها با انعکاس مشکلات مردم می توانند به حوزه تصمیم گیران در بخش های دولتی کمک کنند. ˈ عزیز اله شهبازی ˈ روز چهارشنبه در دیدار رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان خوزستان و پرسنل نمایندگی دفتر آبادان با وی در…