نفت کوره ماهشهر

خورنا: عملیات تعویض 220 متر از خط لوله 14 اینچ انشعابی نفت کوره در شرکت ملی پخش ماهشهر به همت نیروهای واحد تعمیرات ناحیه فنی آبادان انجام شد . به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خوزستان، ربیس واحد تعمیرات خط ناحیه فنی آبادان با اعلام این…