نعیم‌زاده حزباوی

خورنا: مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور شهر الوان گفت: بسیج اساتید دانشگاه برای تحقق فرمایشات رهبری در زمینه فرهنگی، تولید علم و مقابله با جنگ نرم حرکت می‌کند. نعیم‌زاده حزباوی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: بسیج اساتید این دانشگاه برای افزایش توانمندی و مهارت اساتید برای مقابله با جنگ نرم دشمنان علیه نظام برنامه‌ریزی…