نعیم‌زاده حزباوی

37
خورنا: مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور شهر الوان گفت: بسیج اساتید دانشگاه برای تحقق فرمایشات رهبری در زمینه فرهنگی، تولید علم و مقابله با جنگ نرم حرکت می‌کند. نعیم‌زاده حزباوی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار…