نعمت‌الله آلبوغبیش

خورنا: معاون فرماندار شادگان از اختصاص مهمانسراهای این شهرستان به مسافران نوروزی خبر داد. نعمت‌الله آلبوغبیش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شادگان با اشاره به تدارک خدمات نوروزی و تقسیم وظایف بین دستگاه‌های اجرایی این شهرستان اظهار کرد: با توجه به قرار داشتن در آستانه سال جدید و تشکیل جلسه ستاد نوروزی، اداره میراث فرهنگی نسبت به…
خورنا: معاون فرماندار شادگان از فعالیت 42 کارگاه و شرکت تعاونی پرورش ماهی در این شهرستان خبر داد. نعمت‌الله آلبوغبیش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شادگان از فعالیت 42 کارگاه و شرکت تعاونی پرورش ماهی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: به لحاظ وضعیتی این شهرستان در جایگاه خوبی قرار نگرفته است اما به لحاظ…
خورنا: معاون فرماندار شادگان گفت: سازمان‌های شادگان باید برای نظارت هر چه بیشتر بر بازار از همه توان و نیروهای خود استفاده کنند زیرا شکایات متعددی در این خصوص به دست ما رسیده است. نعمت‌الله آلبوغبیش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شادگان از نظارت مضاعف بر قیمت‌های بازار در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: کنترل، تنظیم…