نظر وزارت ارشاد درباره کنسرتهای خوزستان

سپهر
خورنا: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان  از صدور مجوز برگزاری کنسرت در شهرهای مختلف استان دفاع کرد.   به گزارش خورنا، حجت السلام سیدلطف اله سپهر،…