نظر نماینده بهبهان درباره انتقال آب کارون

خورنا: نماینده بهبهان گفت: اگر از کارون برای مصارف مردم ایران آب ببرند برای ما افتخار است. به گزارش خورنا به نقل از ایسنا، محمدباقر شریعتی اظهار داشت:نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات مردم خوزستان گفت: مردم انتظار دارند که آب کارون که یکی از بزرگترین ثروت‌های ملی است با اولویت…