نظر مراجع تقلید درباره کراوات

37
خورنا: حضرات آیات عظام سیدعلی خامنه‌ای، وحید خراسانی و مکارم‌شیرازی در پاسخ‌های جداگانه‌ای به مقلدان در خصوص بستن کراوات نظر خود را اعلام کردند. به گزارش‌ مرکز خیبر حوزه متن سوالات و…