نظر علی مطهری درباره فتنه

37
خورنا: علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلسبا اشاره به شاخص‌های حسن روحانی رئیس جمهور در معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس گفت: شاخص‌های قبلی آقای روحانی، شاخص‌های خوبی بود و ایشان باید بر معیارها و ملاک‌های خود پافشاری…