نظر علی مطهری درباره آزادی زندانیان سیاسی

37
خورنا: روزنامه بهار گفتگویی با علی مطهری داشته که در ادامه می آید: آیا صحبت‌های اخیر محمود علوی وزیر اطلاعات و برخورد‌های صورت گرفته در این مدت از سوی ایشان را نشانه تغییر می‌دانید؟ همه…