نظر علی مطهری درباره آزادی زندانیان سیاسی

خورنا: روزنامه بهار گفتگویی با علی مطهری داشته که در ادامه می آید: آیا صحبت‌های اخیر محمود علوی وزیر اطلاعات و برخورد‌های صورت گرفته در این مدت از سوی ایشان را نشانه تغییر می‌دانید؟ همه صحبت‌های ایشان در این مدت را ندیده‌ام، اما همان قدر که شنیده‌ام احساس می‌کنم که صحبت‌های ایشان می‌تواند منشاء تغییر…