نظر سپهر درباره کنسرت های خوزستان

خورنا: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان  از صدور مجوز برگزاری کنسرت در شهرهای مختلف استان دفاع کرد.   به گزارش خورنا، حجت السلام سیدلطف اله سپهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در گفتگو با رهیاب در خصوص برگزاری کنسرت های موسیقی دراین ایام در خوزستان اظهار داشت:آمار گذشته را هم ببینید شاید مجوزهای صادره ما نسبت به سال گذشته  برای اجرای موسیقی کمتر…