نظر رهبر در مورد رد صلاحیت شده ها

خورنا: رهبر معظم انقلاب اسلامی دردیدار نمایندگان مجلس فرمودند:ما واقعا باید تشکر کنیم از همه نامزدها و آنهایی که صلاحیتشان احراز نشد و به قانون تمکین کردند.   ایشان همچنین تاکید کردند: نامزدها مراقب باشند حرفی که می‌گویند، واقعی،صمیمی و متکی به اطلاعات درست و برآمده از زبان راستگو باشد. اینجور نباشد که برای اینکه…