نظر رهبری در خصوص روزه گرفتن کارگران مشاغل سخت

خورنا: سوال : اینجانب کارگر شاغل در شهرستان ماهشهر در شرایط بسیار بد (45 درجه) آب و هوایى و کار سنگین که گرفتن روزه بسیار براى من مشکل است طورى که کارم را تحت شعاع قرار مى‌دهد و امکان اخراجم مى‌ باشد جواب : اگر روزه گرفتن براى شما ضرر داشته باشد…