نظر رهبری تعامل با جهان

خورنا: رهبرانقلاب در این دیدار فرمودند: خوشبختانه کشور در مقطع خوبی قرار دارد. مقاطع تحویل دولتها در جمهوری اسلامی، جزو مقاطع خوب کشور و این جابجاییها از نعمتهای الهی است. رهبرانقلاب امروز در دیدار مسئولان نظام تصریح کردند::ما معتقد به تعامل با دنیا هستیم اما باید طرف مقابل را شناخت و سابقه خصوم او…