نظر دارایی در مورد انتخابات استانی مجلس

دارایی ۱

نماینده مردم اندیمشک در گفت و گو با خورنا:

خورنا – نماینده اندیمشک گفت: انتخابات استانی موجب تقویت قوه مقننه است. نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار…