نظر دارایی در مورد انتخابات استانی مجلس

نماینده مردم اندیمشک در گفت و گو با خورنا:

خورنا – نماینده اندیمشک گفت: انتخابات استانی موجب تقویت قوه مقننه است. نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: انتخابات استانی تقویت کننده قوه مقننه است . وی گفت: این طرح در مرحله مقدماتی است اما اگر ایرادات آن رفع شود موجب جذب نخبه گان استان در قوه مقننه می…