نظر خاتمی درباره نسل دوم اصلاحات

اصلاح طلبی واقعی بالاتر از جریانات و گروه‌هاست؛

به گزارش خورنا به نقل از ایلنا، رییس دولت اصلاحات به مسئله اصلاح‌طلبان و دغدغه‌هایی که در این حوزه وجود دارد اشاره کرد و گفت:‌ تکثر چیز خوبی است منتهی نه تکثری که همدیگر را دفع کنند….