نظر خاتمی درباره نسل دوم اصلاحات

اصلاح طلبی واقعی بالاتر از جریانات و گروه‌هاست؛

به گزارش خورنا به نقل از ایلنا، رییس دولت اصلاحات به مسئله اصلاح‌طلبان و دغدغه‌هایی که در این حوزه وجود دارد اشاره کرد و گفت:‌ تکثر چیز خوبی است منتهی نه تکثری که همدیگر را دفع کنند. حتی ما مخالف را هم باید تحمل کنیم. نگوییم که فضای مطلوب فضایی است که در آن مخالف نباشد. بنده…