نظر حسنوند در مورد شورای شهر

نماینده مردم اندیمشک در مجلس:

خورنا – نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: اختلاف شورای شهر و شهرداری اندیمشک در حیطه و حوزه قانون و بدون جانب داری افراد قابل حل و رفع است و بهتر است رعایت مصالح مردم و توجه…