نظر اسرائیل در مورد روحانی

خورنا: با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران، مطبوعات و رسانه‌های جهانی به طور ویژه‌ای توجه خود را به بررسی ابعاد احتمالی تغییر در عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی ایران معطوف کرده اند. در این میان، موضوعی است که به طور ویژه مورد توجه قرار می گیرد، شناخت از روحانی به عنوان…