نظر اسرائیل در مورد روحانی

37
خورنا: با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران، مطبوعات و رسانه‌های جهانی به طور ویژه‌ای توجه خود را به بررسی ابعاد احتمالی تغییر در عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی ایران معطوف کرده…