نظر اسرائیل در باره انتخابات ایران

خورنا: خبرنگار خبرگزاری فرانسه از اسرائیل در گزارشی نوشت: کارشناسان اسرائیلی می گویند با پایان دوره احمدی نژاد و رسیدن روحانی معتدل به کرسی ریاست جمهوری ایران، اسرائیل این موقعیت را از دست می دهد که بتواند با استناد به سیاست های احمدی نژاد ، هم پیمانان غربی خود را برای مراجعه به گزینه نظامی علیه برنامه…