نظر اسرائیل درباره روحانی

خورنا: انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران بیش از هر دولتی رژیم اسراییل را نگران کرده است و دولت دست راستی بنیامین نتانیاهو در دو هفته گذشته تلاش کرده است تا کشورهای غربی و به ویژه آمریکا را به ادامه روند فشارهای تحریمی و عدم عقبگرد از استراتژی شان در قبال ایران…
خورنا: خبرنگار خبرگزاری فرانسه از اسرائیل در گزارشی نوشت: کارشناسان اسرائیلی می گویند با پایان دوره احمدی نژاد و رسیدن روحانی معتدل به کرسی ریاست جمهوری ایران، اسرائیل این موقعیت را از دست می دهد که بتواند با استناد به سیاست های احمدی نژاد ، هم پیمانان غربی خود را برای مراجعه به گزینه نظامی علیه برنامه…