نظرسنجی های انتخابات ریاست جمهوری

خورنا: پیروزی خاتمی در سال 1376 تحلیل گران داخل و خارج ایران را مبهوت کرد. کمتر کسی تصور می کرد که خاتمی به آنچنان پیروزی خیره کننده ای در مقابل رقیب محافظه کار خود آیت الله…