نظرات 5+1 درباره طرح ایران در ژنو

خورنا: سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو بسیار مفید استبه گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ وی همچنین گفته است: دولت آمریکا طرح ایران را دارای آن سطحی از جدیت و استحکام می‌بیند که پیش از این سابقه نداشته است. کارنی تاکید کرده است که یک شبه همه چیز حل نخواهد…